Bio

Bert Hellinger

Bert Hellinger (16/12/25 – 19/09/2019) heeft filosofie, theologie en pedagogiek gestudeerd. Hij heeft 16 jaar gewerkt als zendeling van de katholieke kerk bij de Zulu’s in Zuid-Afrika. Daarna werd hij Psychoanalyticus en volgde diverse opleidingen zoals Primaire Therapie, Transactionele Analyse, Ericksoniaanse Hypnotherapie en Neurolinguïstisch Programmeren (NLP).

In de loop der jaren ontwikkelde hij uiteindelijk zijn eigen methode: Familie Opstelling (Familien-Stellen).

Bert Hellinger verfijnde zijn techniek continu. Nieuwe inzichten en ontdekkingen opgedaan in de praktijk, tijdens seminars, gesprekken, meditaties en vele andere levenssituaties, werden voortdurend in zijn methode verwerkt.

Door deze aanpak is en werd de reikwijdte en effectiviteit van de Originele Hellinger® Familieopstelling steeds verder uitgebreid en verbeterd. 

Inmiddels wordt de Originele Hellinger® Familieopstelling in veel verschillende gebieden ingezet: 

  • Psychotherapie
  • Organisatie- en managementadvies 
  • Onderwijs 
  • Geneeskunde 
  • Justitie
  • Levens- en opvoedingsadvisering 
  • Loopbaanbegeleiding

De Familieopstelling wordt nu verder ontwikkeld door Sophie Hellinger.

Bert Hellinger heeft meer dan 110 boeken geschreven en zijn vertaald in 38 talen. Het werk van Bert en Sophie Hellinger is gedocumenteerd in talrijke video’s en CD/DVD’s.

Bron: www.hellinger.com